Email
info@karismacademy.com

فلسفه مزاج گیاهان

گفتیم که هر موجود زنده و غیر زنده ای مزاج مخصوص به خود را دارد.  برای مثال هر ماده غذایی که وارد بدن انسان می شود، یک مزاج مخصوص دارد که این مزاج بر اساس فعل و انفعالاتی که در بدن هر فردی با توجه به مصرف آن ماده غذایی ایجاد می شود تعریف می شود. اگر در کتابهای طب سنتی نوشته شده که برای مثال عسل یا کشمش مزاج گرم دارند این به دلیل درجه حرارت ظاهری و فیزیکی آنها نیست. همینطور به علت سوختن در بدن و ایجاد کالری مثبت هم نیست که می گوییم ماده غذایی ای گرم است یا سرد. زیرا کلیه مواد غذایی در بدن انسان به دنبال هضم و جذب و ورود به خون و ورود به سلولها ایجاد حرارت می کند. پس چگونه بعضی از مواد غذایی را سرد مزاج می نامند؟
مواد غذایی علاوه بر خواص اصلی خود آثار تحریکی در دستگاه عصبی غددی نیز داشته و از این راه هم حرارتی اضافه بر حرارت احتراق خود تولید می کنند. این که قدما می گفتند کشمش گرم است منظورشان تولید همین حرارت اضافی (Extra chaleur) بوده نه این که کشمش مانند هر ماده غذایی دیگر در بدن سوخته و تولید مقداری کالری کند. اگر بخواهیم عقاید قدما را درباره مواد غذایی با اصول علمی امروزه کاملاً تطبیق دهیم باید هر غذایی را که وارد بدن شده و پس از هضم و جذب تولید حرارت اضافی نکند آن را غذای مطلق می نامیدند و اگر تولید حرارت اضافی کند آن را گرم و اگر نه تنها تولید حرارت نکند، بلکه ایجاد برودت نماید آن را سرد می گفتند.
 
نظرات

نظر شما درباره این مطلب